PROJEKČNÍ ČINNOSTI

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM

Přízemní (zastavěná plocha do 150 m2) od 28 000,-
Přízemní (zastavěná plocha nad 150 m2) od 30 000,-
Patrový s podkrovím (jednoduchý) od 34 000,-
Patrový s podkrovím (složitý) od 36 000,-
Podsklepený patrový s podkrovím (3 podlaží) od 40 000,-

PASIVNÍ RODINNÝ DŮM

Přízemní od 45 000,-
Patrový s podkrovím od 55 000,-
Pro dotační program NZÚ energetický audit + 10 000,-

BYTOVÉ, OBČANSKÉ A HALOVÉ STAVBY

  individuální

V ceně projektové dokumentace je:

 • Poradenská činnost
 • Studie (úprava katalogového projektu nebo individuální na míru)
 • Stavební výkresy a zprávy
 • Profesní výkresy (vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace)
 • Statický výpočet
 • Měření radonu a únosnosti podloží
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Energetický štítek budovy
 • Připojení stavby na komunikaci
 • Vyjádření distribučních sítí
 • Tisk a kompletace dokumentace
 • Autorizace dokumentace

V ceně projektové dokumentace není:

 • Inženýring (komunikace s orgány státní správy): 5 000,-
 • Geometrické zaměření (pouze v lokalitách bez digitálních map)
 • Náklady na dopravu (individuální dle umístění a požadavků projektu)
 • Správní poplatky (ohlášení stavby, stavební povolení, připojení na komunikaci)

INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

AUTORSKÝ A STAVEBNÍ DOZOR

Jednotková cena za započatou hodinu 500,-
+ doprava 6,- Kč/km

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PRO VÁZANOU ŽIVNOST

prováděni staveb, jejich změn a odstraňování Individuální


PORADENSKÉ ČINNOSTI

KONZULTACE TECHNICKÉHO STAVU PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

Jednotková cena 2 000,-
+ doprava 6,- Kč/km

KONZULTACE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY A VÝBĚR EFEKTIVNÍHO VYTÁPĚNÍ

Za každou započatou hodinu 400,-

PRÁVNÍ POMOC VE STAVEBNICTVÍ

Individuální dle činnosti a náročnosti.

Copyright © 2013 Zdeněk Kmín. Všechna práva vyhrazena.